FAQs Complain Problems

समाचार

७५/७६

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३, बमोजिम प्रकाशित विवरण

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३, बमोजिम प्रकाशित आँधिखोला गाउँपालिकाको विवरण प्रकाशन मिति २०७६ जेठ ।

दस्तावेज: 

Pages