FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आँधीखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७८।७९ को आय व्य विवरण ७८/७९ 07/24/2022 - 12:58 PDF icon aaya byaya.pdf
आँधीखोला गाउँपालिकाको प्रथम कार्यकाल (२०७४-२०७८) ७८/७९ 04/18/2022 - 14:57 PDF icon आँधीखोला गाउँपालिकाको प्रथम कार्यकाल (२०७४-२०७८).pdf
आँधीखोला गाउँपालिकाको आव २०७७ ७८ को आय व्यय विवरण ७७/७८ 07/21/2021 - 12:52 PDF icon आ व २०७७ ७८ को आय व्यय विवरण.pdf
आधिखोला गाउँपालिकाद्वारा राहत वितरण गरिएका लाभग्राहीको विवरण ७६/७७ 04/27/2020 - 10:40 PDF icon राहत वितरण गरिएका लाभग्राही(1).pdf
आँधिखोला गाउँपालिकाको ऐनहरुको संग्रह ७६/७७ 08/14/2019 - 15:57 PDF icon ऐनहरुको संह्रालय.pdf
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३, बमोजिम प्रकाशित विवरण ७५/७६ 06/09/2019 - 11:55 PDF icon स्वत_प्रकाशन.pdf
उद्यम विकास रणनीतिक योजना ७५/७६ 03/23/2019 - 21:31 PDF icon enterprise_development_plan.pdf
स्याङ्जा जिल्ला दररेट ७५/७६ 03/23/2019 - 21:22 PDF icon syangja_district_rate.pdf
आँधिखोला गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण, २०७४ । ७४/७५ 03/23/2019 - 21:18 PDF icon village_profile.pdf