FAQs Complain Problems

समाचार

के तपाई आँधिखोला गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयको सेवा प्रबाह संग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

छु ।
37% (16 votes)
छैन ।
63% (27 votes)
Total votes: 43