FAQs Complain Problems

समाचार

आँधीखोला गाउँपालिकाद्वारा ५०% अनुदानमा प्लास्टिक टनेल वितरण सम्बन्धी सूचना

आँधीखोला गाउँपालिकाको आ.व.२०७७/७८ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ५० प्रतिशत अनुदानमा  प्लास्टिक टनेल वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा इच्छुक गाउँपालिका बासी कृषकहरुलाई २०७८ बैशाख १० गते भित्र गाउँपालिकाको कृषि शाखामा वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष: