FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

श्रवणकुमार ज्येष्ठ नागरिक गाउँघर स्वास्थ्य क्लिनिक कार्यक्रम

आँधिखोला गाउँपालिकाको आयोजनामा यस गाउँपालिकाको सबै वडामा संचालन हुन गईरहेको श्रवणकुमार ज्येष्ठ नागरिक गाउँघर स्वास्थ्य क्लिनिक कार्यक्रमको सुभारम्भ मिति: २०७५।०८।१४ स्थान: आँधिखोला गाउँपालिका वडा नं ५ कार्यालय कृषि स्याङ्जा ।

Pages