FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागी निवेदन संकलन सम्वन्धी सूचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ को दफा १८ बमोजिम रोजगार सेवा केन्द्रको समन्वयमा प्रदान गरिने १०० दिन बरावरको न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन इच्छुक वेरोजगार (१८-५९) बर्ष उमेर समुह विचका व्यक्तिहरुले, २०७५ चैत्र मसान्तसम्ममा बसोवास गरेको स्थानिय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सू

दस्तावेज: 

Pages