FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

आँधिखोला गाउँपालिकाको आवधिक योजना २०७६।७७-२०८०।८१ को सुभारम्भ ।

आँधिखोला गाउँपालिकाको आवधिक योजना तर्जुमाको पूर्व तयारी गोष्टी आँधिखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुधिर कुमार पौडेलको अध्यक्षता र गण्डकी प्रदेश योजना तथा वित्तिय आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेको प्रमुख अथित्वमा आँधिखोला गाउँपालकिकाको सभाहलमा मिति २०७५ साल फाल्गुन ११ गते सम्पन्न भएको छ ।

सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना ।

गण्डकी प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मिति २०७५।०९।०४ मा प्रकाशित उत्पादन मुलक सहकारी संघ/संस्थालाई प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।

दस्तावेज: 

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

श्री श्रवण माध्यमिक विद्यालय आँधिखोला गाउँपालिका वडा नं ४ बाङ्सिङमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

विज्ञापन सम्बन्धमा

श्री जनप्रदिप माध्यामिक विद्यालय आँधिखोला २ चिलाउनेबास स्याङ्जामा रिक्त हुन आएको प्राथमिक तह तृतिय श्रेणी अस्थायी करार शिक्षक पदमा योग्यता पुगेका उमेदवारहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

दस्तावेज: 

विज्ञापन सम्बन्धमा

श्री जनप्रदिप माध्यामिक विद्यालय आँधिखोला २ चिलाउनेबास स्याङ्जामा रिक्त हुन आएको उ.मा.वि. तह लेखा विषयको अस्थायी करार शिक्षक पदमा योग्यता पुगेका उमेदवारहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

दस्तावेज: 

करार पदपूर्ति सम्बन्धमा

श्री डहरे प्राथमिक विद्यालय आँधिखोला-२, चिलाउनेबास स्याङ्जामा तृतिय श्रेणि शिक्षकको करार पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

श्रवणकुमार ज्येष्ठ नागरिक गाउँघर स्वास्थ्य क्लिनिक कार्यक्रम

आँधिखोला गाउँपालिकाको आयोजनामा यस गाउँपालिकाको सबै वडामा संचालन हुन गईरहेको श्रवणकुमार ज्येष्ठ नागरिक गाउँघर स्वास्थ्य क्लिनिक कार्यक्रमको सुभारम्भ मिति: २०७५।०८।१४ स्थान: आँधिखोला गाउँपालिका वडा नं ५ कार्यालय कृषि स्याङ्जा ।

एकीकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना

यस आँधिखोला गाउँपालिकाले हालसम्म मालपोत असूल गरी आएकोमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा यस गाउँपालिकाको स्थानीय आर्थिक ऐन, २०७४ बमोजिम आ.व.

निशुल्क शिविर

प्रदेश नं ४ सामाजिक बिकास मन्त्रालयको आयोजना र आँधिखोला गाउँपालिकाको सहयोगमा हुन गईरहेको निशुल्क शिविरको सूचना।

दस्तावेज: 

विज्ञापन सम्बन्धमा

श्री भगवती माध्यमिक विद्यालय आँधिखोला गाउँपालिका -६ लामिस्वाँरा स्याङजामा माध्यामिक तह विज्ञान शिक्षक पदको लागि दरखास्त आहवानको सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages